Helpdesk produktové řady GINIS® Express

Vážení zákazníci,
pro kontaktování pracovníků podpory produktů GINIS® EXPRESS pracoviště Praha
je nově možné využít portálu Service Desk na adrese https://www.gportal.cz.
Pro bližší informace potřebné pro přihlášení kontaktujte pracovníky podpory
produktů GINIS® EXPRESS na telefonním čísle 284 861 621.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně úspěchů v další práci s produkty společnosti GORDIC®.